URIWAVE MIĘKKI ODŚWIEŻACZ DEZODORYZUJĄCY DO PISUARÓW

OPIS:

Przezroczysty, o silnym zapachu odświeżacz do pisuarów. Uriwave został opracowany w celu  dezodoryzacji i ochrony pisuarów. Opracowany w oparciu o elastyczny polimer, w celu dostosowania do szerokiej gamy pisuarów i skutecznego działania przeciw wszelkim odpadom, jakie mogą wpadać i regularnie zatykać kanalizację (guma do żucia, niedopałki papierosów, itp.).

Dostępny w 6 zapachach, każdy bezpośrednio impregnowany w siatce z polimeru, zapewnia kontrolę nad przykrymi zapachami i trwałość przez maksimum 4 tygodnie, zależnie od warunków i częstotliwości używania.

SPOSÓB UŻYCIA:

Każdy odświeżacz do pisuaru Uriwave jest dostarczony w indywidualnym woreczku, który stanowi barierę przed odparowaniem substancji zapachowej podczas transportu i magazynowania.

Wyjąć wszystkie stare odświeżacze z pisuaru.

Rozpakować nowy z opakowania i umieścić w pisuarze.

Dezodoryzacja rozpoczyna się natychmiast.

CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA:          

Wygląd

: Przezroczysta siatka z polimeru kolorowa i perfumowana

Zapachy

: Korzenne jabłko, mango, ziołowy miętowy, ogórek melon, miód mleko, mgła oceaniczna

Rozpuszczalność

: Nierozpuszczalny w wodzie

Gęstość

: 0.996

Gęstość pary (powietrze = 1)

: >1

Szybkość parowania

: <1 (octan etylu = 1)

HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO:

Symbol: brak 

Zwroty R: brak

Zwroty S: brak

Patrz Karta Charakterystyki.

Produkt ten może być stosowany wyłącznie do celów wymienionych powyżej. Usilnie odradzamy wszelkie inne zastosowanie, które nie może w żadnym wypadku być zrealizowane przed uzyskaniem uprzedniej  pisemnej zgody dostawcy/producenta. Informacje zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze, wyłącznie w celu informacji bez żadnej gwarancji, wyraźnej lub domyślnej i nie mogą pociągać do odpowiedzialności naszej Spółki.

Branże:

Kategorie:

Pliki: 

Zapytaj o produkt